Att vara funktionär på tävling hos UBRF

Funktionärsuppdrag 

 

Tävlingsverksamheten i föreningen är viktig. Föreningen får in en del pengar på tävlingar, pengar som vi kan använda till underhåll av tävlingsmaterial, roliga aktiviteter för medlemmarna, ny utrustning till våra hästar och nya hästar, t.ex. Tävlingsverksamheten är inte på något sätt en självgående verksamhet. Basen utgörs av en Tävlingssektion, med stor hjälp av er medlemmar.  

Det krävs mycket jobb för att arrangera en tävling och därför är din insats som funktionär jätteviktig! 

Du som tävlar för UBRF förväntas hjälpa till under minst en tävling under året. Tänk på att du själv är beroende av att det finns funktionärer på plats när du ska tävla. Då gäller också att du själv kan ställa upp och hjälpa till på andra tävlingar.  

Alla insatser är lika värdefulla och tänkt på att om alla hjälps åt blir det mycket roligare och bättre tävlingar.  

 

På varje tävling behövs en stor mängd funktionärer som ser till att tävlingen flyter på. Alla kan vara funktionär! Det krävs ingen speciell utbildning eller tävlingsvana.  

 

Funktionärer 

 

Inför tävlingsdagen (utefunktionärer) 

Kolla in vädret, varmt och soligt gäller solskyddsfaktor och extra mycket vatten, kallt väder varma kläder och termos. Det är även bra att ha bra skor att stå i och ett armbandsur eftersom många frågar vad klockan är. 

 

När ni kommer till ridskolan tävlingsdagen 

Gå till sekretariatet där det finns: 

  • Pärm med startlistor och penna 

  • Funktionärsväst 

  • Namnbricka 

  • Ev instruktioner 

Allmänt 

Var trevlig och glad, det är ridskolan ni representerar. 

Om problem eller dispyter uppstår, hänvisa till överdomaren. 

 

Funktionärsuppdrag 

 

Sekretariat 

Sekretariatet är en knutpunkt. Hit vänder sig funktionärer och tävlanden med frågor. Det kan vara om starttider, antal ekipage på framridningen eller collecting ring, hur prisutdelningen går till, mm. Som funktionär i sekretariatet gäller det att kunna lite om tävlingsregler, lite om hur TDB fungerar, men framför allt vara påläst på proposition och ryttarmeddelande. Här kontrolleras att vaccinationsintygen stämmer med det som är inlagt i TDB, och man ser till att startlistor är uppdaterade och publicerade på Equipe Online.  

Hoppning 

Finns det möjlighet att göra omstart så är det sekretariatet som tar betalt. 

Dressyr 

Man kollar att rätt resultat är noterat jämfört med protokollet, fotograferar och sparar ner protokollet för att sedan lämna ut det till ryttaren. 

 

Speaker 

Före första start hälsar du alla välkomna till UBRF, talar om vilken klass vi startar med, hur många starter det är i klassen och vem som är domare. Har vi sponsorer talar vi om vem som är klassens sponsor. 

Din uppgift som speaker är att hälsa tävlande ekipage välkomna in på banan, meddela den som står på tur att hålla sig beredd, samt löpande meddela resultat. 

När ekipaget kommer in på banan talar du om vad ryttare och häst heter samt vilken klubb de tävlar för. 

När ekipaget ridit färdigt säger du; " Vi tackar (ekipagets namn) för den uppvisningen.” 

Inga personliga värderingar får läggas till. 

 

P-vakt 

Som P-vakt hälsar du gästande ekipage välkomna, ber besökaren skriva sitt mobilnummer på lapp som placeras i framrutan och hänvisar sedan till ledig och lämplig p-plats. Visa var sekretariat och framridning är. Pricka av vilka ekipage som kommit för att kunna meddela sekretariatet om det verkar som om någon inte kommer. 

 

In-och utsläpp 

Din uppgift är att släppa in och ut tävlande ekipage i ridhuset. Sargdörren är stängd under ritten. Ridhus dörren är öppen. 

 

Framridningsbanan 

Håll koll på vem som har gått till start, de kan "försvinna" på vägen. Lyssna på speakern så du har koll på vad som händer på banan, till exempel vem som tävlar just nu. 

Det får inte vara någon på/avklädning inne på banan eller i ut/insläpp till framridningsbanan. Det får inte finnas någon "hjälpreda" inne på framridningsbanan. 

Hopptävling 

Håll koll på vilken som är sista ryttaren i klassen och när denne är klar med hoppning så ni kan höja till nästa klass. Personal vid hinder hjälper till med krattning och justering av hinder efter önskemål. Här behöver du lära dig hur mycket och på vilket sätt hindren får byggas. 

Dressyr 

Meddela när det är ca 2-3 minuter kvar till att nästa och ropa ner denne. Detta är inget krav men är uppskattat. 

 

Hopptävling 

På Banan 

 

 

 

Uppgift 

Krav 

Flaggare 

Fälla flaggan lika på alla ekipage för att tidtagarna i domartornet ska kunna ta tid på ritten. 

Kunna stå en hel klass, får ej bytas ut under klassen. Vara tydlig när du fäller flaggan. 

Banpersonal 

Hjälpa till med hinder. 

Bära bommar och kratta. 

In/utsläpp 

Öppna dörren för in- och utpassering. 

Kolla att rätt ekipage kommer in. 

I domarrummet 

 

 

Tidtagare 

Det ska vara en ”förste-tidtagare" och en reserv- tidtagare för grundomgång respektive omhoppning. Du startar och stoppar tiden utifrån hur flaggaren fäller sin flagga. 

Samma person per klass. 

Domarsekreterare × 2 

Skriva in antal fel per hinder. 

En av sekreterarna matar in slutresultatet i dator som publiceras online. 

Lyssna och skriva. 

 

 

 

 

 

 

Dressyrtävling 

Skrivare 

Anteckna det domaren säger för varje moment under ritterna. Du bör kunna skriva läsligt och ganska fort. 

 

Skrivare dator 

Registrerar poäng i dator under ritten. 

 

Räkna 

Detta görs i sekretariatet när protokollet kollas mot vad som är registrerat på ritten i datorn  

 

Löpare 

Gå med protokoll till sekretariat. 

 

Tävlingsledare 

Huvudansvarig under tävlingsdagen. Ser till att alla funktionärer kommer på plats och vet vad de ska göra. Löser problem som uppkommer under dagen. Ansvarar för att anläggningen återställs efter tävlingen inför ordinarie verksamhet. 

IT-ansvarig 

Sätta upp datorer och ljud och säkra att de fungerar och är uppkopplade mot Equip. 

 

Säkerhetsansvarig 

Ansvarar för att anläggningen är rätt avspärrad och skyltad och att föreskrifter enligt Ridsportförbundets ”Checklista” är uppfyllda. 

Sjukvårdare 

Sjukvårdspersonal ska vara sakkunnig och lägst ha aktuell utbildning i HLR för att vid en olycka kunna ta hand om såväl lättare skador som att bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans. 

 

Våra sponsorer och partners - Tack för ert engagemang!

Huvudsponsor

Sponsorer

Partner och klubbshop

Tävlingssponsorer