Villkor

Villkor för Upplands-Bro Ryttarförening (UBRF)

Gäller från och med 2024-07-01

Följande avtalsvillkor gäller för ridskoleverksamheten på UBRF. För elever under 18 år ingås avtalet med elevens förmyndare. Det åligger varje elev/förmyndare att hålla sig informerad om de regler som gäller på ridskolan.

 

Vid anmälan till plats på ridskolan eller bokning av övriga aktiviteter anses du ha godkänt avtalsvillkoren.

Priser Lektioner

Prislista fr.o.m. 2024-07-01*

Grupp

Lektionstid minuter

Pris per lektion

Junior

45

236 kr

Junior

60

302 kr

Junior (max 9 deltagare)

60

364 kr

Junior Dressyr/Hopp

60

404 kr

Senior

45

310 kr

Senior

60

396 kr

Senior (max 9 deltagare)

60

460 kr

Senior Dressyr/Hopp

60

515 kr

*Priserna har justerats med 5% jämfört med föregående period (2023-07 – 2024-06)

Medlemsavgift

Medlemskap i Upplands-Bro Ryttarförening krävs för deltagande i ridskole- eller kursverksamhet. Medlemsavgiften faktureras en gång per år i december.

Medlemsavgift per kalenderår*

Junior

200 kr

Senior

350 kr

Familj

700 kr

Kurser, läger och privatlektioner

Övriga aktiviteter såsom kurser, privatlektioner, uteritter, klubbtävlingar m.m. annonseras via hemsidan ubrf.se och i sociala kanaler. Bokning/anmälan sker via webportalen MinRidskola där priset för respektive aktivitet anges.

 

Anmälan till aktivitet i MinRidskola är bindande. 

Ridperioder, fakturor och betalningsvillkor

Betalning för lektionsridningen sker i förskott. Året delas upp i fem perioder och inför varje period skickas en faktura med möjligheten att dela upp betalningen på två tillfällen eller att betala allt på en gång. Observera att första betalning för perioden ska ske vid första förfallodagen för att undvika påminnelseavgifter.

Fakturering för kurser, privatlektioner och övriga aktiviteter sker i efterskott.

Ridperioder 2024 augusti – 2025 juni

 

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Period 5

Veckor

32 - 41

42 - 51

1 - 9

10 - 17

18 – 25

Datum

5/8 – 13/10

14/10 – 23/12

2/1 – 2/3

3/3 – 27/4

28/4 – 19/6

Antal veckor

10

10 (+ 1 dag)

9

8

8

Faktureras

Ca 1/7

Ca 1/9

Ca 1/11

Ca 1/1

Ca 1/3

Förfallodag 1

31/7

30/9

30/11

31/1

31/3

Förfallodag 2

31/8

31/10

31/12

28/2

30/4

Om du har frågor om fakturor eller betalning ber vi dig kontakta ekonomi@ubrf.se

 

UBRF är en ideell förening som är helt beroende av ridintäkterna från våra medlemmar för att vi ska kunna bedriva verksamheten. Vi ber er därför att vara extra noggranna med att betala i tid, att betala rätt faktura och att ange rätt OCR nummer.

UBRF förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift på 100 kronor vid försenad betalning, detta för att täcka administrationskostnaden.

Om en faktura inte betalats efter upprepade påminnelser har UBRF rätt att stänga av eleven från fortsatt lektionsridning och andra aktiviteter på UBRF till dess att full betalning har erlagts, inklusive eventuella påminnelseavgifter och lagstadgad dröjsmålsränta.

Avboknings- och bytesregler

För att kunna planera hästarnas arbete önskar vi att avbokning görs senast samma dag klockan 12:00 på vardagar och så tidigt som möjligt på helger.

Avbokning eller byte meddelas via mejl ridskolan@ubrf.se. Avbokning är också möjligt att göra direkt i kundinloggningen på MinRidskola. 

Igenridning av avbokad lektion erbjuds ej.

 

Byte av ryttare är möjligt enligt förutsättningarna nedan:

-          Ersättaren ska rida på minst samma nivå som du gör.

-          Ersättaren ska vara medlem i UBRF

-          Bytesanmälan har gjorts i tid

-          Ev. ekonomisk transaktion hanteras mellan medlemmarna som byter.

-          Meddelande om ryttarbyte görs till ridskolan@ubrf.se inte via FB eller ridlärarnas privata telefoner och mejl.

-          Om bytet har skett på felaktigt sätt har ridskolan rätt att ändra bytet till en avbokning.

Om du skadar dig på ridskolan

Om du skadar dig på ridskolan är du som medlem i UBRF försäkrad via Svenska ridsportförbundet. Se mer information på hemsidan: Olycksfallsförsäkring - Upplands-Bro Ryttarförening - KlubbenOnline (upplandsbroryttarforening.se)

 I mån av plats försöker vi erbjuda igenridning då du åter kan rida efter en skada som du ådragit dig på ridskolan. Kontakta i så fall ridskolan@ubrf.se så försöker vi hitta en lösning för dig.

Uppsägning

Anmälan till ridskolan är bindande och gäller tills vidare som ett abonnemang.

Uppsägning kan ske inför varje ridperiod innan nedan angivna datum. Uppsägning ska ske skriftligen genom meddelande till ekonomi@ubrf.se

Om du inte har sagt upp din plats i tid kommer du att bli fakturerad för kommande period.

Ridperioder 2024 augusti – 2025 juni

 

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Period 5

Veckor

32 - 41

42 - 51

1 - 9

10 - 17

18 – 25

Datum

5/8 – 13/10

14/10 – 23/12

2/1 – 2/3

3/3 – 27/4

28/4 – 19/6

Uppsägning senast

30/6

15/8

15/10

15/12

15/2

Faktureras

1/7

1/9

1/11

1/1

1/3

 

Force Majeure

UBRF återbetalar inte ridavgifter för lektioner som inte kan genomföras beroende på omständigheter som ligger utanför UBRFs kontroll.

Omständigheter kan exempelvis vara: extremväder, smitta eller skador på ridanläggningen.

 

Våra sponsorer och partners - Tack för ert engagemang!

Huvudsponsor

Sponsorer

Partner och klubbshop

Tävlingssponsorer