Utbildningplan

Utbildningsplan
Att gå från nybörjare till mer avancerad ryttare, kanske tävlingsryttare, tar olika lång tid beroende på ålder, fallenhet, ambition etc. Därför är det svårt att säga hur många terminer/år de olika nivåerna man ska gå igenom tar. Utbildningen är uppdelad i olika nivå grupper, från ledlektioner till specialgrupper med hopp och dressyr.
En grupp kan till exempel vara en helt "ny" grupp 1 och en annan grupp 1 kanske är på väg att bli en grupp 2. Ibland kan gruppen kallas grupp 1-2.

Ridning är en fantastisk men också en svår idrott i och med att vi samarbetar med och lär oss att förstå hästen. För att lära sig rida krävs mycket tålamod och många repetitioner av det du tidigare lärt dig. Det går inte att "hoppa över" något i utbildningen. Att lära sig att rida är som at bygga en pyramid: det blir ingen topp om grunden är dålig eller om byggstenar fattas på vägen. Inlärning sker också lite i "trappsteg" - man lär sig nytt under en period som man sedan behöver tid för att träna och smälta in den nya kunskapen = repetition. Målet med ridningen är att på sikt rida hästen på rätt sätt och då behöver hästen "samma" arbete avsett om du rider i grupp 2 eller grupp 5.

Att hålla på med ridning och hästar är en bred verksamhet. Du kan både som barn, ungdom och vuxen rida bara för att det är roligt, som motion eller för att du älskar hästar. Du kan vilja lära dig att rida så bra som möjligt utan att för den skull bli tävlingsryttare. Men ridning är en idrott man kan tävla i och för de ridskoleelever som vill tävla finns i första hand tävlingar på klubbnivå. I utbildningsplanen beskrivs i första hand dressyr och hoppning. Ute ridning ingår i alla nivåer som omväxling för både ryttare och häst men även för att kunna hantera hästen i naturen. Voltige arbetas i dagsläget endast med i barngrupperna.
För många barn, ungdomar (och vuxna) blir ridskolan lite av en fritisgård, där man umgås med hästar och kamrater även när man inte rider. Det är något som vi uppmuntrar eftersom all tid som du är med hästarna gör dig tryggare, det påverkar din ridning och du känner dig säkrare på hästryggen.

Här kan du läsa vad de olika nivåerna innehåller utbildningsmässigt.

 

 

 

Ponnyrundor
För yngre barn anordnas ponnyrundor söndagar ojämna veckor mellan kl 13.00 och 14.00. Ingen föranmälan krävs .


Ledlektioner
Ledlektioner är enkla ridlektioner för barn från ca 5-6 år. Lektionen är 30 min inklusive upp- och avsittning. Du anmäler dig till varje lektion - ett bra sätt att prova på om man tycker att det är roligt. Förälder behöver inte leda, vi har ledare till ponnyerna.
Mål - att på ett roligt och enkelt sätt prova på att rida och lära sig lite om hästar.
* Upp- och avsittning,
* Rridning i skritt och trav med ledare,
* Sits- och balansövningar,
* Starta, stanna och styra hästen
* Ute ridning i skritt


Ridlekis
Ridlekis är rid- och teorilektioner för barn från 6 år. Lektionen är 30 eller 45 minuter inkl upp- och avsittning. Du rider en gång i veckan och har en "egen" plats i gruppen. De två första lektionerna, samt ca två till under terminen, är teorilektioner. Krav på att en förälder (eller syskon) är med och leder.
Mål - att på ett roligt och enkelt sätt lära sig om hästar, ridning och att umgås med hästar på ett säkert sätt.
* Stallet - hästens hem
* Hästvård
* Sadling, tränsning
* Leda häst
* Upp- och avsittning,
* Ridning i skritt och trav med ledare,
* Sits- och balansövningar,
* Starta, stanna och styra hästen
* Ute ridning i skritt
* Eventuellt prova på voltige och körning

 


Knattegrupp
Knattegrupp är antingen fortsättning på ridlekis (6-åringar) eller som nybörjargrupp för barn från 7 år och uppåt. Lektionerna är 30 eller 45 minuter inklusive upp- och avsittning. Du rider en gång i veckan och har en "egen" plats i gruppen. De två första lektionerna, samt ca två till under terminen, är teorilektioner. Krav på att en förälder (eller syskon) är med och leder.
Mål - att på ett roligt och enkelt sätt lära sig om hästar, ridning och att umgås med hästar på ett säkert sätt. Att lära sig rida hästen i skritt och trav utan ledare. (Kan ta olika lång tid bl.a beroende på ålder)
* Stallet - hästens hem
* Hästvård
* Sadling, tränsning
* Leda häst
* Upp- och avsittning,
* Ridning i skritt och trav (med ledare)
* Sits- och balansövningar,
* Starta, stanna och styra hästen
* Trav lättridning (för att få trava utan ledare)
* Ute ridning i skritt
* Eventuellt prova på voltige och körning

 


Miniorgrupp
Miniorgruppen är en fortsättning på ridlekis/knattegrupp. I en miniorgrupp rider alla utan ledare i skritt och trav, (eventuellt ledare vid ute ridning). Lektionerna är 30 eller 45 minuter inklusive upp- och avsittning. Cirka 15 minuters teori i anslutning till ridlektionen med ungdomsledare. Mål - att kunna rida på ett säkert sätt i skritt och trav samt att få prova galoppera. En miniorgrupp som lärt sig galoppera kallas Minior+. Eventuellt kan du ta "Ridborgarmärket", för att klara det ska du kunna skritta, trava och galoppera.
* Säker hantering av häst i stall och ridhus
* Träning avpassning av sadelgjord och stigläder
* Sits- och balansträning
* Trav ned sittning i balans för att få prova galopp
* Styrövningar, ridbanans vägar
* Galoppfattning (ev häst på lina, voltige)
* Träning hoppsits
* Ridning över bommar
* Hoppning i trav (för elever som galopperar)
* Ute ridning
* Ev voltige och körning

 


Vuxna nybörjare
För vuxna nybörjare utan förkunskaper ingår både teori, praktik och ridning i 60 minuter långa lektioner. Denna grupp är även för barn/ungdomar från ca 12-13 år.
Mål - att på ett roligt och enkelt sätt lära sig om hästar, ridning och att umgås med hästar på ett säkert sätt.
* Säker hantering av häst i stall och ridhus
* Stallet - hästens hem
* Hästvård
* Sadling, tränsning
* Leda häst
* Upp- och avsittning
* Avpassning av sadelgjord och stigläder
* Ridning i skritt och trav
* Starta, stanna och styra hästen
* Sits- och balansträning, trav lättridning
* Ridbanans vägar
* Hoppsits över bomserie
* Ute ridning promenad
* Ev galoppfattning
Allt det här kan ta olika lång tid att lära sig. När gruppen rider i skritt, trav och galopp blir gruppen grupp 1.

 


Grupp 1
För att rida i grupp 1 rider du hästen i skritt, trav och galopp (ev tagit ridborgarmärket). Lektionen är 45 minuter, (vuxna 60 min), inklusive upp- och avsittning. De flesta grupperna har ca 15 minuters teori i anslutning till ridlektionen med ungdomsledare. En lektion per termin hålls teori med ridläraren.
Mål - att ta "Märke 1" (rida dressyrprogram, rida bana med bomserier, vis upp- och avsittning samt teoriprov på sadel, träns, hästens delar, hästens färger och tecken)
* Säker hantering av häst i stall och ridhus
* Sits- och balansövningar'"nedsittning på rätt sittben"
* Ryttarns olika hjälper
* Igångsättning, avsaktning, halter
* Galoppfattning/avbrott
* Ridbanans vägar
* Ridning på "böjda spår", volter, hörnpassering
* Hoppsits balansträning, bomserier
* Hoppning enkelhinder i trav (galopp)
* Ute ridning

 


Grupp 2
För att rida i grupp 2 bör du ha tagit "Märke 1". Du rider i alla gångarter på ett säkert sätt. Lektionen är 45 minuter, (vuxna 60 min), inklusive upp- och avsittning. De flesta grupperna har ca 15 minuters teori i anslutning till ridlektionen med ungdomsledare. En lektion per termin hålls teori med ridläraren. Från och med grupp2 kan man få okey att ställa upp i "debutanthopptävling".
Mål- att ta "Märke 2" (rida dressyrprogram, hoppning bana med hinder 50-60 cm, visa sadling och tränsning, teoriprov (rep Märke 1, hästens dagliga vård, visitering, regler för ridning på ridbana.)
* Repetition (grupp 1)
* Sitsträning - lodrät sits
* Ryttarens olika hjälper
* Träna tempoväxling, övergångar till olika gångarter
* Halvhalter
* Förberedande övningar för framdelsvändning
* Ridbanans vägar, raka/böjda spår
* Hoppsits balansträning
* Hoppning (trav-) serier, gymnastikhoppning
* Anridning galopp enkelhinder
* Hinderbana ca 50-60 cm
* Ute ridning

 


Grupp 3
För att rida i grupp 3 bör du ha tagit "märke 2". Du rider i alla gångarter på ett säkert sätt i bra balans. Lektionen är 45 eller 60 minuter inkl upp- och avsittning. En lektion per termin är teori. För dig som vill tävla finns debutant tävlingar (samt ev möjligheter att rida i ponny- / Stockholmscuplagen, grupp 3 och uppåt)

Mål - att börja förstå samband mellan ryttarens olika hjälper och hur hästen ska arbeta i balans, i rätt form. Att eventuellt ta "Märke 3" (dressyrprogram LC:1, hoppning bana ca 60-70 cm, visa visitering och avpassning sadel och träns samt teoriprov).

* Repetition (tidigare grupper)
* Sitsträning (inverkan)
* Ryttarens olika hjälper mer ingående
* Lösgörande arbete för hästen
* Framdelsvändning
* Skänkelvikning
* (Ryggning)
* Hoppning gymnastikhoppning
* Övningar med övergångar trav - galopp - trav
* Kontroll och balans mellan hinder
* Anridning i galopp
* Hinderbana ca 60-70 cm
* Ute ridning


Grupp 4
I grupp 4 fortsätter du att träna på att rida hästen i balans och rätt form och har eventuellt tagit "Märke 3". Lektionen är 45 eller 60 minuter inkl upp- och avsittning. En lektion per termin är teori.

Mål - att kunna rida hästen i balans och i rätt form. Eventuellt ta "Märke 4" (dressyrprogram LB:1, hoppning bana ca 70-80 cm, visa häst vid hand samt ett teoriprov.)

* Repetition (tidigare grupper)
* Sitsträning
* Ryttarens inverkan
* Hur hästen ser ut och bör arbeta i blans
* Lösgörande arbete
* Framdelsvändning
* Skänkelvikning olika vägar
* Ryggning
* Ev förberedande övningar för bakdelsvändning
* Hoppning, fortsatt träning sits, balans, rytm
* Ridning mellan hinder, relaterade avstånd
* Hästens bjudning / lydnad
* Hinderbana ca 70-80 cm
* Ute ridning


Grupp 5
I grupp 5 rider du hästen i rätt form i alla gångarter och eventuellt har tagit "Märke 4".
Lektionen är 60 minuter inkl upp- och avsittning. En lektion per termin är teori.

Mål - att fortsätta utveckla sin "ryttarkänsla" och teknik för att kunna rida olika typer av hästar i för den rätt form, (ev även unghästar under utbildning). Att rida ett godkänt LA dressyrprogram.

* Repetition (grupp 4)
* Sits och inverkan
* Lösgörande arbete och rörelser
* Ev prova mer samlade rörelser
* Bakdelsvändning
* Förvänd galopp
* Förberedande övningar för skolor (öppna, sluta)
* Hoppning, fortsatt träning sits, balans, rytm
* Ridning mellan hinder, relaterade avstånd
* Hästens bjudning / lydnad
* Hinderbana ca 70-80 (90) cm
* Ute ridning


Dressyr- och Hoppgrupper
Vi har dressyr- och hoppgrupper för både ponny och häst. Grupperna har max 9 elever. För att få rida i dessa grupper ska du rida 2 gånger i veckan, (tex en vanlig grupp och en hoppgrupp). Detta för att du lär dig mer om du rider ofta och för att ej för tidigt bör specialisera dig på hoppning/dressyr.

Du bör även rida i lägst grupp 4 för att ha rätt grundfärdigheter/kunskaper. Däremot kan du ställa dig på kö till grupperna långt tidigare. Vi tar in elever till grupperna efter kölistan. Ett bra förslag är att, under tiden du väntar, rida 2 gånger i veckan i vanliga grupper.
Det är inget krav på att du måste tävla för att du rider i dessa grupper, viktigast är att du vill lära dig mer och satsa lite extra på din ridning.

Mål - att rida hästen i balans och i rätt form. Att fortsätta din ryttarkänsla och teknik för att kunns rida olika typer av hästar. Att i hoppning kunna rida hästen i balans och rytm på hinder.
Se grupp 4 och 5 om vad som ingår.

Grupperna kan se olika ut beroende på ålder, fallenhet, förkunskaper, hur länge eleverna ridit i dressyr- /hoppgrupp, hästarnas aktuella utbildningstillstånd etc. Eventuella delmål och planering görs med respektive ridlärare, (tex tävling).

 

 

Våra sponsorer och partners - Tack för ert engagemang!

Huvudsponsor

Sponsorer

Partner och klubbshop

Tävlingssponsorer