Valberedningen söker nya kandidater till styrelsen - Ta chansen!

2024-02-10 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Det är både kul och givande att vara engagerad i den ideella styrelse som driver vår fina ridskola. 

Snart är det årsmöte, och några av de nuvarande styrelsemedlemmarna önskar ersättas med nya kandidater. Som medlem i styrelsen får du insyn i ridskolans verksamhet och du har möjlighet att påverka och bidra till föreningen och ridskolans utveckling. Vi söker även föräldrar, till ryttare, som vill göra en insats för ridskolan. Jobbar du med ekonomi och/eller HR är det välkommet, men är absolut inget krav. Vi välkomnar även intresse från yngre medlemmar, men du behöver vara över 18 år.

Upplands-Bro Ryttarförening bildades 1982 som en ideell förening. Ridskolan startade ridskoleverksamhet höstterminen 1985 och har sedan vuxit till den verksamhet den bedriver idag.

Vår vision är att ridskolan ska vara en plats där barn, ungdomar och vuxna kan umgås, lära och växa tillsammans i ett gemensamt hästintresse - en plats där alla har lika möjligheter till en meningsfylld fritidssysselsättning.

Anmäl snarast ditt intresse till valberedningens sammankallande Birgitta Glass (rider torsdagar 21.00) birgitta.glass@gmail.com.

Valberedningen består förutom av Birgitta även av:

Helena Battersby (rider tisdagar 19.00)

Sanna Dahl (rider torsdagar 18.00)

Du kan självklart prata med vem du vill i valberedningen.

Välkomna!

Våra sponsorer och partners - Tack för ert engagemang!

Huvudsponsor

Sponsorer

Partner och klubbshop

Tävlingssponsorer