UNGDOMSSEKTIONEN kallar till extra allmänt möte

2023-08-19 i Allmänt, USEK

Prenumerera via:

RSS

Vill du vara med och påverka vilka aktiviteter USEK anordnar? Gillar du att vara i stallet även när du inte rider? Gillar du att träffa och umgås med nya människor? Är du kreativ? Då kanske du är rätt person att gå med i Ungdomssektionen!  

Söndagen den 27 augusti klockan 9.00 anordnar vi ett extra allmänt möte för att välja in de nya som ska sitta i styrelsen fram till årsmötet. Hoppas vi ses där! 

Dagordning 

§1 Val av ordförande för mötet 

§2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 

§3 Upprättande av röstlängd 

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare 

§5 Fastställande av dagordning 

§6 Val av antal nya styrelseledamöter för en mandattid om 6 månader  

Datum: Söndagen den 27 augusti 2023  

Tid: Klockan 9.00  

Kostnad: GRATIS!  

Åldersgräns: Alla upp till 26 år är välkomna!  

Samling: Teorirummet  

Anmäl dig via anslagstavlan i gamla entrén eller genom att skriva ett DM till oss på Instagram: @ubrf_usek 

 

Våra sponsorer och partners - Tack för ert engagemang!

Huvudsponsor

Sponsorer

Partner och klubbshop

Tävlingssponsorer